O firmie

Firma Jabłoński Nieruchomości wykonuje profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz ruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów miast i gmin. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodne z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Nazywam się Bartłomiej Jabłoński jestem właścicielem firmy Jabłoński Nieruchomości. Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydział Ekonomii, specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami, ukończyłem również studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek Prawo. Ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe ,,Szacowanie Nieruchomości” organizowane przez Politechnikę Krakowską w Krakowie.

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, nr uprawnień 6928. Dogłębne wykształcenie w zakresie wyceny nieruchomości oraz duże doświadczenie na rynku pozwala rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy związane z wyceną nieruchomości.

Ciągle podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Wszystko to pozwala mi na podejście do każdego zlecenia z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Proces wyceny poprzedzam wnikliwymi oględzinami nieruchomości, aktualną analizą rynku, oceną zużycia fizycznego i funkcjonalnego budynków oraz, w razie potrzeby, pomiarami inwentaryzacyjnymi. Przywiązuję dużą wagę do terminowości powierzonych mi prac, gwarantując tym samym rzetelność i profesjonalizm świadczonych usług.

Przeprowadzam analizy rynku oraz świadczę usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości. W każdym przypadku uwzględniam indywidualne potrzeby klienta. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy zapewnia bezpieczeństwo usług.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów oraz dzięki współpracy z innymi specjalistami uruchomiliśmy dział Zarządzania Nieruchomościami.