Wycena nieruchomości


Przedmiotem wyceny mogą być między innymi:
Nieruchomości:

 • działki (rolne, budowlane, itd.)
 • domy
 • kamienice
 • obiekty komercyjne oraz przemysłowe ( biura, magazyny, hale produkcyjne)
 • lokale mieszkalne własnościowe, jak i spółdzielcze
 • lokale usługowe
 • lasy
 • budynki będące w trakcie budowy
 • mienie zabużańskie
 • służebności (przesyłu, dojazdu, mieszkania, itp.)


Cel Wyceny:

 • ustalenia ceny sprzedaży/kupna,
 • zabezpieczenia wierzytelności tj. do kredytów hipotecznych,
 • ubezpieczenie,
 • ustalenie podatku od spadków i darowizn,
 • podział majątku,
 • określenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia, służebności itp.),
 • ustalenie stawek czynszów,
 • oraz w innych celach określonych przez klienta.

 

Usługi nie stanowiące operatu szacunkowego:

 • analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji
 • analizy stanu prawnego nieruchomości
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • analizy finansowe
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości
 • prognozy


Wycena ruchomości, maszyn, urządzeń oraz przedsiębiorstw
Firma zajmuję się również wyceną ruchomości osób prywatnych, a także przedsiębiorstw . Prowadzimy między innymi wycenę maszyn i urządzeń, a także innych typów środków trwałych na zlecenie klientów.